Operační řešení benigní hyperplázie prostaty

Benigní hyperplázie prostaty (BHP) je časté onemocnění mužů vyššího věku. Léčbu BHP lze rozdělit na konzervativní a operační. Operační léčba je prováděna endoskopickými metodami či klasickou otevřenou operací. 

Standardními výkony pro benigní hyperplázii prostaty je transuretrální resekce prostaty a transvezikální prostatektomie. V současné době jsou dostupné i další minimálně invazivní výkony jako jsou laserové operace prostaty a operace prostaty pomocí horké páry. Dostupnost těchto technologií umožňuje širší možnosti operační terapie a větší individualizaci péče o muže s benigní hyperplázií prostaty.

Transuretrální resekce prostaty (TURP)

Jedná se o endoskopický výkon, který je již řadu desetiletí standardním operačním řešením benigní hyperplázii prostaty. Provádí se nástrojem zavedeným přes močovou trubici, kdy se resekční kličkou odstraní prostičká tkáň, která se následně vypláchne z močového měchýře a odešle k histologickému vyšetření. 

Výkon se provádí v celkové či svodné anestézii a je vhodný u pacientů s mírně až středně zvětšenou prostatou (cca do 80 ml). Močový katetr je ponechán nejčastěji 3 až 5 dní po operaci. 

Nevýhodou výkonu je vyšší riziko krvácení během výkonu i v pooperačním období. Méně časté jsou pooperační zúženiny močové trubice či opětovný nárůst nezhoubně zvětšené prostaty s odstupem několika let po operaci.

Transvezikální prostatektomie

U prostat větší velikosti (přibližně nad 80 až 100 ml) je možností operačního řešení transvezikální prostatektomie. Jedná se o klasickou otevřenou operaci řezem v podbřišku s otevřením močového měchýře a odstraněním nezhoubně zvětšené části prostaty, která se odesílá k histologickému vyšetření.

Operace je zatížena rizikem vyšších krevních ztrát v perioperačním a pooperačním období. Rovněž délka ponechání močového katetru po výkonu je delší než u endoskopických operací (standardně 8 až 10 dní). Výhodou je možnost odstranění zvětšené prostaty a velkých kamenů močového měchýře při jedné operaci u pacientů, pro které by endoskopický výkon svou délkou nepředstavoval výhodu ve srovnání s otevřenou operací. Také procento opětovného nárůstu prostaty po transvezikální prostatektomii je nízké.

Laserové operace prostaty 

Alternativou standardních operací benigní hyperplázie prostaty je provedení laserových operací. V posledních přibližně dvou desetiletích bylo vyvinuto několik operačních postupů s využitím různých typů laserovou. V České republice jsou v současné době dostupné dva typy laserových výkonu, fotoselektivní vaporizace prostaty a holmiová laserová operace prostaty. 

Fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP)

Fotoselektivní vaporizace prostaty je minimálně invazivní operační metoda využívající laserový paprsek k vaporizaci (odpaření) prostaty. Laserový paprsek o vlnové délce 532 nm odpovídá zelené barvě světelného spektra, proto se hovoří o tzv. GreenLight laseru. V současné době nejčastěji užívaný generátor má výkon až 180 W a užívá se laserového vlákna s vnitřním chlazením. Tento fakt zvyšuje efektivitu zákroku a tím zkracuje operační čas. 

K fotoselektivní vaporizaci prostaty jsou většinou indikováni pacienti o mírně či středně zvětšené prostatě, maximální velikost prostaty vhodné k PVP se pohybuje okolo 80 až 100 ml. Výkon lze provést v celkové či svodné anestezii. Doba katetrizace po výkonu je přibližně 1 den. Vaporizace prostaty neumožňuje odběr vzorků k histologickému vyšetření.

Hlavními výhodami PVP je nižší riziko pooperačního a pooperačního krvácení. Zkrácení doby katetrizace vede ke zkrácení doby hospitalizace. Mezi nevýhody PVP patří výskyt jímacích symptomů v pooperačních období, které však u většiny mužů spontánně odeznívají. U prostat o menší a střední velikosti je procento opětovného nárůstu prostaty zanedbatelné. 

Holmiová laserová enukleace prostaty (HoLEP)

HoLEP je endoskopická minimálně invazivní operace pro benigní hyperplázii prostaty. Při operaci se využívá holmiového laseru k enukleaci nezhoubně zvětšené části prostaty s následnou morcelací (mechanickým odstraněním) v močovém měchýři. Efektivní technikou je enukleace prostaty vcelku (en bloc) s využitím nízké energie holmiového laseru. Následná morcelace preparátu umožňuje získání vzorků k histologickému vyšetření. 

Výkon se provádí v celkové anestezii, která umožňuje bezpečnou enukleaci i morcelaci prostaty. Operaci je možno provést u prostat různé velikosti. Jednou z výhod HoLEP je možnost endoskopického výkonu u větších prostat, dosud standardně indikovaných ke klasické otevřené operaci. Další výhodou je kratší doba ponechání močového katetru ve srovnání se standardními operacemi (1 až 2 dny) a kratší doba rekonvalescence. 

Operace prostaty systémem Rezum

Rezum je nová možnost endoskopické terapie benigní hyperplázie prostaty. Systém Rezum využívá vysokofrekvenční proud pro generování tepelné energie ve formě vodní páry. 0,42 ml vodní páry je injektováno v pravidelných 9vteřinových intervalech do prostatické tkáně nástrojem zavedeným přes močovou trubici. 

Výkon je indikován ke zmírnění symptomů dolních močových cest a redukci prostatické tkáně při velikosti prostaty mezi 30 až 80 ml. Výhodou výkonu je ambulantní provedení, bez nutnosti hospitalizace pacienta na lůžku. 

Po všech operacích pro benigní hyperplázii prostaty jsou pacient dále sledováni, včetně kontroly prostatického specifického antigenu. Operační výkony pro BHP nevylučují možnost vzniku zhoubného onemocnění v reziduální prostatické tkáně. 

Radikální prostatektomie

U mužů, kterým bylo diagnostikováno zhoubné onemocnění prostaty, je v některých případech indikována radikální operační léčba – radikální prostatektomie. Jedná se o výkon, při kterém je odstraněna celá prostata a semenné váčky a napojen močový měchýř na močovou trubici. V indikovaných případech je výkon doplněn o odstranění spádových mízních uzlin. 

Radikální prostatektomii je možno provést otevřenou cestou řezem v podbřišku či na hrázi, nebo minimálně invazivními přístupy jako je 3 D laparoskopická či roboticky asistovaná radikální prostatektomie. Výhodou minimálně invazivních přístupů jsou menší krevní ztráty, menší bolesti, kratší doba ponechání močového katetru a rekonvalescence po operaci. 

Nejčastějšími nežádoucími důsledky operace jsou úniky moči a ztráta erekce. V mírné formě se úniky moči vyskytují u 10 až 20 % procent pacientů, kontinence moči se ve většině případů časem zlepšuje. Těžký stupeň inkontinence má 1 až 3 % mužů. U vybraných pacientů s menším nádorem je možností provedení nervy šetřícího zákroku, který má vést k lepšímu dosažení erekce po operaci. 

Na základě pooperační histologie je pacient po zákroku pravidelně onkologicky sledován či dále léčen. Nejen onkologické kontroly, ale i řešení úniků moči a erekce je standardní součástí péče o muže po radikální prostatektomii.

Stojí za přečtení

Média a aktuality